Електролити (соли)

Електролити (соли) като натрий, магнезий, хлорид и калий. Електролитните и въглехидратните разтвори допринасят за поддържане на издръжливостта при дълго изтощително натоварване и засилват абсорбирането на вода по време на физически упражнения.