VITAMIN WELLS DATABESKYTTELSESPOLITIK

1. Introduktion

Vitamin Well er forpligtet til at beskytte dit privatliv og til at behandle dine personoplysninger på en gennemsigtig, sikker og lovlig måde. Denne databeskyttelsespolitik, som gælder for alle, der på nogen måde interagerer med os, beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos Vitamin Well, samt hvad dine rettigheder er som registreret.

Medmindre andet angives er Vitamin Well Group, Sturegatan 11, 11436 Stockholm, (“Vitamin Well”, “vi”, “os”) den dataansvarlige for personoplysningerne. Vitamin Well omfatter No Carbs Company AB, Barebells Functional Foods AB (herunder mærket Snackbros), Tyngre Distribution AB og NOBE Drycker Stockholm AB samt en filial i Finland og datterselskaber i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrig, Østrig, Polen, Spanien, Storbritannien, Hongkong og USA.

Vitamin Well har også frivilligt udpeget en databeskyttelsesrådgiver (i det følgende benævnt “DPO”) for at sikre korrekt databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvordan du påberåber dine rettigheder, bedes du skrive til dpo@vitaminwell.se.

2. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”), dvs. enhver type af data, der tillader identifikation af en person. Eksempler omfatter navne, e-mailadresser eller telefonnumre, hvis de kan knyttes til en bestemt levende fysisk person, men også f.eks. et billede, hvorpå personen kan genkendes.

3. Hvad betyder det at “behandle” personoplysninger?

Udtrykket “behandling” refererer til alle former for håndtering af personoplysninger. Definitionen er meget bred og omfatter alle former for håndtering fra indsamling, registrering, opbevaring og behandling til læsning, brug, formidling og endda sletning af personoplysninger.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag?

4.1 Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde eller indgå en aftale med dig:

 • Hvis du er en ambassadør for vores virksomhed, har du givet os personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, personnummer, adresse, telefonnummer, adgangskode, e-mailadresse og muligvis bankkontonummer), navn på sociale medier, tøjstørrelse og fotos. Vi behandler disse oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig, f.eks. ved at yder erstatning for og/eller sende produkter til dig eller til at samarbejde om deltagelse i arrangementer og andre former for markedsføring. Vi behandler også offentlige oplysninger fra f.eks. sociale medier, såsom antal følgere og aktiviteter/opslag i forbindelse med de varemærker, du er ambassadør for, for at overvåge og følge op på vores aftale med dig.
 • Hvis du har indgået en aftale om modelarbejde med os, har du givet os personoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bankkontonummer og fotos og film, hvori du optræder. Dataene vil blive brugt til at aflønne dig, til at forbinde dig i vores interne databaser til dit navn til de fotos og film, hvori du optræder, og til dertil knyttede arrangementer og til at promovere vores varemærker og produkter.
 • Hvis du har indgået en aftale med os som fotograf, har du givet os personoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og bankkontonummer. Vi behandler disse oplysninger til at aflønne dig og for i vores interne databaser at kunne forbinde dit navn til dertil knyttede fotos, film og arrangementer.
 • Hvis du har accepteret vores vilkår og betingelser for deltagelse i et arrangement, der er arrangeret af os, har du givet os personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer) og muligvis også helbredsoplysninger (f.eks. skader eller allergier). Vi har brug for disse oplysninger for at kunne organisere og gennemføre arrangementet på sikker vis. Da vi tager fotos og filmer vores arrangementer til fremtidige markedsføringsformål, som accepteret i vilkårene, kan vi også indsamle, redigere og på sociale medier offentliggøre fotos og film, hvori du kan ses og identificeres.
 • Hvis du har accepteret vores vilkår og betingelser til deltagelse i en sweepstake, konkurrence eller anden dyst, som vi organiserer, har du givet os personlige oplysninger i form af dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, navn på sociale medier og et bidrag (f.eks. et foto eller en film), som kan identificere dig. Vi anvender disse data til at udføre promoveringen og i visse tilfælde som udgangspunkt for yderligere promoveringer. Hvis præmien er en rejse, kan vi også behandle oplysninger såsom statsborgerskab og helbredsoplysninger (f.eks. allergier), som vi af sikkerhedsgrunde har brug for at kende.
 • Hvis du har accepteret vores vilkår og betingelser for brugen af det indhold, du har opslået på sociale medier, såsom foto, video, billedtekst eller anden tekst, vil vi behandle de dertil knyttede personoplysninger med det formål at promovere vores produkter og varemærker.
 • Hvis du har ansøgt om et job hos Vitamin Well, har du givet os personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer) og eventuelt andre personoplysninger (f.eks. foto) i din ansøgning. Vi bruger disse oplysninger til at evaluere din ansøgning og beskæftigelsesegnethed, dvs. for at træffe foranstaltninger over for din anmodning før indgåelse af en kontrakt.
 • Hvis du har indgået en aftale med os om sponsorering af et arrangement, fremstilling af produkter eller andet fagligt samarbejde, har du givet os personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, stilling og arbejdsgiver). Vi behandler disse oplysninger for at kunne opfylde vores samarbejdsaftale med dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger vedrørende dig er, at behandlingen er nødvendig for at indgå eller fuldføre en kontrakt med dig.

4.2 Vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesse

 • Hvis du har tilkendegivet interesse for eller tilmeldt dig nyhedsopdateringer fra os (f.eks. via Mynewsdesk), har du givet os personoplysninger såsom dit navn og din e-mailadresse. Vi bruger disse oplysninger til at sende dig relevante nyheder og pressemeddelelser.
 • Hvis du samarbejder med os som ambassadør, eller hvis du er en potentiel ambassadør, har du muligvis givet os personoplysninger såsom navn, adresse og telefonnummer, e-mailadresse, navn på sociale medier, tøjstørrelse og fotos, for at vi kan sende dig produkter og samarbejde om deltagelse i arrangementer og andre former for markedsføring. Vi kan også opbevare sådanne oplysninger og/eller offentlige oplysninger, såsom antallet af følgere på sociale medier og aktiviteter relateret til vores varemærker, for at kunne indlede et sådant samarbejde eller indgå en ambassadøraftale med dig.
 • Hvis du har tilmeldt dig et arrangement eller en rejse, som vi organiserer, har du givet os oplysninger såsom dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) og muligvis også helbredsoplysninger (f.eks. allergier), som vi har brug for at kende af sikkerhedsmæssige årsager. Da det ligger i arrangementets natur, at vi fotograferer og filmer til synliggørelses- markedsføringsformål, kan vi også behandle det materiale, hvori du kan identificeres.
 • Hvis du har kontaktet os med spørgsmål eller klager over vores produkter, har du givet os personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt eventuelle helbredsoplysninger (f.eks. produktrelaterede helbredsproblemer). Vi bruger disse oplysninger til at kunne besvare dine spørgsmål, undersøge produktfejl, spore eller rapportere sundhedsrisici, betale dig erstatning og forhindre bedragerisk adfærd, f.eks. gennem ubegrundede klager og erstatningskrav.
 • Hvis du besøger vores hjemmeside og accepterer vores cookies, har du accepteret vores indsamling af potentielle personoplysninger i form af onlineadfærd (f.eks. din IP-adresse, klikhistorik, tidligere besøgte websteder osv.) som beskrevet i vores Cookie-politik. Vi analyserer disse oplysninger på et aggregeret og pseudonymiseret niveau til statistiske formål, optimering af vores hjemmeside for at markedsføre vores produkter og varemærker ved at analysere, hvilke dele af vores hjemmesider, der oftest bliver besøgt.
 • Hvis du på anden måde vælger at kontakte os på vores opfordring eller på eget initiativ via en af ​​vores generelle e-mailadresser (f.eks. info@vitaminwell.dk) med ideer til nye smagsvarianter, produkter eller kampagner, giver du os personoplysninger, som vi bruger til at kunne besvare og evaluere indholdet af din e-mail.

Vi behandler disse personoplysninger baseret på vores vurdering, om det er nødvendigt i forhold til vores legitime interesse i at promovere vores produkter og varemærker og forblive konkurrencedygtige som virksomhed. Vi vurderer, at vores legitime interesse i dette tilfælde ikke tilsidesættes af din interesse eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, da du selv eller endda på eget initiativ har givet os dine personoplysninger, og vi behandler disse til formål, der bør være i overensstemmelse med dine forventninger.

Hvis vi har indgået en aftale om nogen af overfor anførte aktiviteter, vil vores behandling af de dertil knyttede personoplysninger i stedet være baseret på opfyldelsen af denne aftale.

4.3 Juridiske forpligtelser, almen interesse og samtykke

Vi skal muligvis behandle dine personoplysninger til opfyldelse af juridiske krav (f.eks. bogføringsforpligtelse) samt på anvisning fra domstole eller offentlige myndigheder (f.eks. SKAT). Vi kan også være forpligtet i henhold til lov eller motiveret af almen interesse til at behandle personoplysninger i forbindelse med produktfejl for at forhindre, spore og overvåge mulige sundhedsrisici.

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger, som du har givet dit samtykke til. I dette tilfælde indhenter vi dit samtykke til et bestemt formål og sikrer, at det er frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Du har ret til at tilbagekalde et givet samtykke til enhver tid og er i så fald velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Bemærk, at en tilbagekaldelse ikke gælder med tilbagevirkende kraft for den allerede udførte behandling.

5. Hvilke modtagere har adgang til personoplysningerne?

Dine personoplysninger behandles af Vitamin Wells medarbejdere og rådgivere, leverandører, partnere og distributører hvor og i det omfang, det er nødvendigt. Vores produktledere har for eksempel primært adgang til indkommende spørgsmål og klager over vores produkter, hvorimod HR-afdelingen primært behandler medarbejderoplysninger.

Vitamin Well indgår aftaler om databehandling med tredjeparter, som gennem deres services eller samarbejde har adgang til eller behandler personoplysninger på vores vegne. Vi sikrer os derfor, at den tredjepart, vi arbejder sammen med, behandler data på samme legitime og sikre måde som os.

Vitamin Well har i øjeblikket søster- og datterselskaber i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrig, Østrig, Polen, Spanien, Storbritannien, Hongkong og USA samt en filial i Finland og fortsætter med at ekspandere internationalt. Vi arbejder også sammen med partnere og distributører i mange lande både inden for og uden for den Europæiske Union (“EU”) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) og kan derfor have behov for at dele personoplysninger med f.eks. serviceudbydere og juridiske rådgivere, der ikke er beliggende i EU/EØS.

Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført uden for EU/EØS. Sådanne overførsler er baseret på EU-kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed, hvor det er mulighed, og ellers primært på overholdelsen af en aftale, der indgås mellem os. I andre tilfælde er enhver tredjelands overførsel af dine personoplysninger afhængig af passende beskyttelsesforanstaltninger såsom standardkontraktbestemmelserne. Undtagelsesvis kan vi også udføre sådanne overførsler baseret på dit udtrykkelige samtykke, vigtige grunde af offentlig interesse, behandling af retskrav, eller for at beskytte dine eller nogen andens vitale interesser.

6. Behandler Vitamin Well særlige kategorier af personoplysninger?

Vitamin Well behandler aldrig følsomme oplysninger såsom information om race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse overbevisninger eller seksuel orientering. I nogle tilfælde er vi dog forpligtet til at indsamle og i en begrænset periode behandle helbredsoplysninger af sikkerhedsmæssige grunde, såsom information om allergier eller andre forhold, som vi skal kende til, når vi arrangerer rejser eller træningsarrangementer. Sådanne oplysninger slettes altid, så snart de formål, hvortil de blev indsamlet, ikke længere er gældende.

7. Hvor længe opbevares personoplysningerne?

7.1 Når vi behandler personoplysninger er baseret på en aftale

Vi opbevarer dine personoplysninger i aftalens løbetid og sletter dem, når aftalen udløber. Følgende undtagelser gælder dog:

Hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare eller videreformidle nogle af ​​dine personoplysninger efter aftalens udløb, såsom ansættelsesoplysninger, opbevarer vi oplysningerne så længe og i det omfang, det kræves i henhold til gældende lov eller som anvist af en domstol eller offentlig myndighed.

Fotos og film slettes ikke automatisk efter anmodning eller efter færdiggørelsen af et givet arrangement, mens vil blive anvendt i henhold til vores aftale.

Hvis du uopfordret har ansøgt om et job hos Vitamin Well, opbevarer vi dine personoplysninger i seks måneder fra ansøgningsdatoen for at kunne kontakte dig, hvis der skulle blive opslået en passende stilling. Hvis du uden succes har ansøgt om et job hos os, vil vi slette din ansøgning ved at underrette dig om, at vi ikke vil tilbyde dig stillingen, medmindre vi aftaler andet.

7.2 Når vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesse

Nyhedsopdateringer: Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du forbliver tilmeldt eller angiver din interesse i vores nyhedsopdateringer. Du kan til enhver tid annullere vores nyhedsopdateringer.

Samarbejdspartnere/ambassadører:Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vores informelle samarbejde fortsætter, eller din personlige profil er relevant i forhold til vores markedsføringsformål.

Arrangementer: Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Billeder og film fra arrangementet bliver dog ikke automatisk slettet efter arrangementets afslutning, men kan også blive brugt, så længe de er relevante for vores markedsføringsformål.

Produktspørgsmål og klager: Vi behandler personoplysninger i to år efter at have modtaget dem for at føre statistikker over problemer og klager, undersøge, spore og rapportere eventuelle sundhedsrisici eller fejl på vores produkter, gennemgå og forbedre vores kundeservicearbejde, udbetale erstatning samt til at forhindre bedragerisk adfærd (f.eks. ubegrundede krav om erstatning).

Besøg på vores websteder:Vi behandler dine personoplysninger, indtil du afviser vores websteds cookies.

Idéer mv.: Vi behandler alle spontant modtagne personoplysninger, så længe de er relevante for os.

8. Hvilke rettigheder har du som den registrerede?

Du har mange rettigheder som den registrerede. Først og fremmest har du ret til at vide, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Du kan også anmode om, at vi retter ukorrekte oplysninger om dig, at vi sletter oplysninger, der ikke længere er relevante, og at vi overfører disse oplysninger. Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Endvidere kan du anmode os om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger. Bemærk, at en sådan anmodning kan betyde, at vi ikke længere opfylder vores forpligtelser over for dig, og at en sletning ikke omfatter fotos og film, som bliver brugt i henhold til vores aftale.

Hvis vi har indgået en aftale med dig, kan du også få udleveret en kopi af de personoplysninger, du har givet til os, i et digitalt format. Hvis vi behandler dine oplysninger baseret på vores legitime interesse, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at påberåbe dig nogen af ​​dine rettigheder, bedes du kontakte vores DPO på dpo@vitaminwell.se.

9. Andet

Denne databeskyttelsespolitik opdateres regelmæssigt, så den er tilpasset vores forretningsdrift og overholder gældende lovgivning, dvs. dansk lovgivning, herunder kravene i databeskyttelsesforordningen (EU-forordning nr. 2016/679). Denne version blev senest opdateret den 29. marts 2019.
The Generation webbyrå Stockholm