EE_VW_Eestilaul_1500x1500px_190102[2]
EE_VW_Eestilaul_2000x1000_190102[2]

Vitamin Welli kampaania “VITAMIN WELL VIIB EESTI LAULULE” ametlikud reeglid (edaspidi: reeglid)

1.Kampaania
1.1 Kampaania „VITAMIN WELL VIIB EESTI LAULULE“ (edaspidi: kampaania) on alates 1.01.2019 kuni 8.02.2019(k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab GKR Trade OÜ (registrikoodiga 12250239, asukohaga Pärnu mnt 139e/2, Tallinn, Harjumaa 11317, edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

2.Osalemine
2.1 Kampaanias osalemiseks tuleb laadida pilt Vitamin Wellist osaleja avalikule profiilile Instagrami või Facebooki koos teemaviidetega #vitaminwelleesti #eestilaul ja lisada pildi alla oma läbi aegade lemmiku Eesti Laulu loo pealkiri.
2.2Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust kampaanias osaleda.

3. Auhinnad
3.1 Kampaania peaauhinnaks on 2 piletit Eesti Laul 2019 16.02.2018 toimuvale finaalkontsertile ja kast Vitamin Well jooke. Peaauhindu on kokku 1.
3.2 Lisaauhindadena loositakse 11.01.2019, 18.01.2019 ja 25.01.2019 välja 2 piletit Eesti Laul 2019 31.01.2019 või 2.02.2019 toimuvatesse poolfinaalidesse ja kast Vitamin Well jooke. Lisaauhindu on kokku 3.
3.3 Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

4. Võitjate väljakuulutamine
4.1 Lisaauhindade võitjad kuulutab GKR Trade OÜ välja 11.01.2019, 18.01.2019 ja 25.01.2019 Vitamin Well Eesti sotsiaalmeediakanalites (Instagram ja Facebook) ning võitjatega võetakse ühendust.
4.2 Peaauhindade võitjad kuulutab GKR Trade OÜ välja 8.02.2019 Vitamin Well Eesti sotsiaalmeediakanalites (Instagram ja Facebook) ning võitjaga võetakse ühendust.

5. Muud tingimused
5.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
5.2 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
5.3 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 15.02.2019 ning hilisemaid pretensioone korraldaja arutusele ei võta.
5.4 Lisateavet kampaania kohta saab e-posti teel info@vitaminwell.ee
The Generation webbyrå Stockholm