FI_VW_Kerttu_Digitalt_231211_2_WebHeader_1500x1500
FI_VW_Kerttu_Digitalt_231211_2_WebHeader_2000x1000

Yleiset käyttöehdot Suomi

VOITA VUODEN JUOMAT

Sammuta janosi vuodeksi kilpailun järjestäjä on Vitamin Well AB sivuliike Suomessa, FO 2662461-2, Tehtaankatu 27-29 D, 00150 Helsinki, Finland. info@vitaminwell.fi (”Vitamin Well”).

Instagram, Tiktok tai mikään muu Vitamin Wellin kilpailun mainostamiseen käytetty sosiaalisen median alusta ei sponsoroi, mainosta tai hallinnoi Vitamin Wellin kilpailua millään tavalla.

Osallistumisehdot:

 • Yksi henkilö voittaa seuraavan palkinnon: 365 pulloa Vitamin Welliä (Vitamin Well päättää, mitkä pullot kuuluvat palkintoon). Palkinnon arvo on noin 1 000 euroa. Voittaja arvotaan ja häneen ollaan yhteydessä 1.3.2024. Julkaisemme voittajan seuraavilla sivuilla www.vitaminwell.com/fi/sammutajanosi ja @vitaminwellsuomi Instagram-sivulla. Kun teemme niin, voittajan nimi jaetaan julkisesti, ilmoita meille, jos vastustat julkaisua.
 • Osallistuaksesi kilpailuun sinun tulee täyttää hakemuslomake Vitamin Wellin verkkosivustolla www.vitaminwell.com/fi/sammutajanosi
 • Sinun on ostettava mikä tahansa Vitamin Well -tuote osallistuaksesi kilpailuun (sinun ei tarvitse maksaa ylimääräistä tai korkeampaa hintaa tuotteen hinnan lisäksi osallistuaksesi).
 • Voit täyttää lomakkeen aina, kun olet ostanut uuden Vitamin Well -tuotteen, mikäli sinulla on kuva kuitista. Jokainen kuitti on uusi arpa riippumatta siitä, kuuluuko samaan kuittiin useita Vitamin Well -juomia. Kuvakaappaus verkkokauppaostoksen kuitista toimii myös kuittina.
 • Samaa kuittia voi käyttää ainoastaan kerran.
 • Mikäli palautat tuotteen, kuitti ei ole enää osallistumiskelvollinen.
 • Vitamin Well vastaa juomien kuljetuksesta voittajan kotiin. Toimitusosoite on oltava Suomessa.
 • Juomat toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen kahdessa erässä.
 • Kilpailuun osallistuminen vaatii hakulomakkeen täyttämisen. Hakulomakkeessa pyydetään täyttämään tarvittavat henkilötiedot yhteydenottoa varten.
 • Kilpailuaika on 1.1.2024-29.2.2024 ja kilpailu päättyy to 29.2.2024.
 • Vitamin Wellin työntekijät valitsevat voittajan satunnaisesti.
 • Juomia ei saa käyttää jälleenmyyntiin.
 • Voittaja vastaa itse mahdollisista veroista. Voittaja on velvollinen maksamaan kaikki verot, jotka syntyvät edun saamisesta. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47986/arpajaisten-verotus2/
 • Osallistujan on oltava täysi-ikäinen.
 • Osallistujan on oltava Suomen kansalainen
 • Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Palkintoa ei voi siirtää/antaa toiselle henkilölle.
 • Vitamin Wellillä on oikeus peruuttaa palkinto, mikäli palkinnon voittajan ja/tai tämän seurueen käytös tai muu toiminta koetaan vahingolliseksi Vitamin Wellin liiketoiminnan kannalta
 • Voittaja valitaan arvonnan perusteella.
 • Päätöksistä ei voi valittaa.
 • Yritys pidättää oikeuden hylätä osallistujat, jotka toimivat vilpillisesti, laittomasti tai rikkovat ehtoja.
 • Valituille voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse.
 • Voittajan tulee hyväksyä palkinto kahden päivän (48h) sisällä, muuten palkinto luovutetaan toiselle henkilölle.
 • Yrityksen työntekijät, konserniin kuuluvat yritykset tai ryhmiin kuuluvien työntekijöiden sukulaiset eivät voi hakea.
 • Täältä voit lukea lisää siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Vitamin Well ei takaa palkinnon laatua tai toimivuutta (muita kuin lakisääteisiä vaatimuksia ja näitä ehtoja). Voittajan vastuulla on varmistaa, että hän voi käyttää palkinnon asianmukaisena päivänä.

Voittajan vastuulla on varmistaa, että voi käyttää palkintoon kuuluvia tuotteita. Lue tuotteen etiketti huolellisesti ja kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä.

Yhtiö voi peruuttaa tai lykätä arvonnan, jos tapahtuu ylivoimainen este (force majeure) tai jos Yhtiöllä on tällainen oikeus soveltuvien lakien mukaisesti. Tässä jaksossa ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa syytä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jumalalliset teot, tulva, kuivuus, maanjäristys, myrsky, tulipalo, salama, epidemia, sota, mellakka, kansalaislevottomuus tai tottelemattomuus, työkiista, työvoima- tai materiaalipula, sabotaasi, yleisen vihollisen teot, räjähdykset, hallituksen, pandemian, sotilaallisen tai laillisesti perustettujen siviiliviranomaisten määräämät käskyt, määräykset tai rajoitukset, jotka kaikissa edellä mainituissa tapauksissa Yhtiön ei olisi kohtuudella voitu olettaa vältyvän due diligence -toiminnalla ja jota se ei ole due diligence -toiminnalla kyennyt voittamaan.

 

 

General terms of use Finland – WIN DRINKS FOR ONE YEAR

Quench your thirst for a year -competition is organized by Vitamin Well AB sivuliike Suomessa, FO 2662461-2, Tehtaankatu 27-29 D, 00150 Helsinki, Finland. info@vitaminwell.fi (”Vitamin Well”).

Instagram, Tiktok or any other social media platform used to promote Vitamin Well’s competition does not sponsor, promote or administer Vitamin Well’s competition in any way.

Conditions of participation:

 • One person will be the winner of the following prize: 365 bottles of Vitamin Well (Vitamin Well decides which bottles that are part of the prize). The value of the prize is approximately: EUR 1,000. The winner will be drawn and contacted on 3.2024. We will publish the winner on the following site www.vitaminwell.com/fi/sammutajanosi and @vitaminwellsuomi Instagram page. When we do so, the name of the winner will be shared publicly, please notify us if you object to the publication
 • To participate in the competition, you must fill in the application form on the Vitamin Well website *LINK*.
 • You need to buy any Vitamin Well product to participate in the competition (you do not need to pay an additional or higher cost, beyond the cost of the product, to participate).
 • You can fill in the form every time you have bought a new Vitamin Well product, provided you have a picture of the receipt. Each receipt is a basis for a new entrancein the competition, regardless if several Vitamin Well beverages are part of the same receipt. A screenshot of an online purchase receipt is also valid as a receipt.
 • One receipt can only be used once.
 • If you return the product, the receipt is no longer eligible for participation.
 • Vitamin Well is responsible for transporting the drinks to the winner’s home. The delivery address must be in Finland.
 • Participation in the competition requires filling in the application form. In the application form, you are asked to fill in the necessary personal information for contact.
 • The competition period is 1 January 2024-29 February 2024 and the competition ends on Thursday 29 February 2024 at 23:59.
 • The winner will be randomly selected by employees of Vitamin Well.
 • Drinks will be delivered to the address provided by the winner in two installments.
 • Drinks may not be used for resale.
 • The winner is responsible for any taxes applicable to winning the prize. The winner is obliged to pay all taxes arising from receiving the benefit. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47986/arpajaisten-verotus2/
 • To participate in the competition, you must be 18 years old or older
 • The participant must be a Finnish citizen.
 • The prize cannot be exchanged for cash or other property. The prize cannot be transferred/given to another person.
 • The winner will be selected based on a lottery.
 • Decisions cannot be appealed.
 • The company reserves the right to disqualify participants who act fraudulently, illegally or violate the terms.
 • Selected winners will be notified personally by e-mail or phone.
 • The winner must accept the prize within two days (48h), otherwise the prize will be given to another person.
 • Employees of the company, companies belonging to the group or relatives of employees belonging to the groups cannot apply.
 • Here you can read more about how we process your personal data

.

Vitamin Well does not guarantee the quality or function of the prize (other than statutory requirements and these terms and conditions). It is the winner’s responsibility to make sure that it can use the prize on the relevant date.

It is your responsibility to make sure that you can consume the products that are part of the prize. Please read the product label carefully and seek input from a doctor if necessary.

The draw may be canceled or postponed by the Company if a force majeure event occurs or if the Company has such a right in accordance with applicable laws. For the purposes of this section, an event of force majeure shall mean any cause beyond the control of the company, including but not restricted to, acts of God, flood, drought, earthquake, storm, fire, lightning, epidemic, war, riot, civil disturbance or disobedience, labor dispute, labor or material shortage, sabotage, acts of public enemy, explosions, orders, regulations or restrictions imposed by governmental, pandemic, military, or lawfully established civilian authorities, which, in any of the foregoing cases, by exercise of due diligence the Company could not reasonably have been expected to avoid, and which, by the exercise of due diligence, it has been unable to overcome.
The Generation webbyrå Stockholm