vitamin well csr
csr mobil

VÅRT ANSVAR

For oss handler ansvarsfullt foretak og bærekraftighet om tre aspekter. Å verne om miljøet vårt, det samfunnet vi lever i, samt menneskene som lever i det. Derfor er det en selvfølge for oss å gjøre det vi kan for å ta ansvar for og forbedre vårt miljø, det samfunnet som vi er en del av, samt oppfordre til en sunn og bærekraftig livsstil. Hvordan vi gjør det kan du lese om her.

 

Mindre utslipp

Vårt fokus er i dag å minske utslippene våre gjennom ulike initiativ og tiltak.

Siden 2017 har vi årlig beregnet den totale påvirkningen vår virksomhet har på klimaet. I beregningen inngår det materialet som brukes i våre forpakninger, transporter til kunder, tjenestereiser, strømforbruk fra produksjon, våre kontorer, kjøleskap og frysere samt avfall fra forpakningene våre. Denne beregningen har vært grunnlaget for utviklingen av vår klimastrategi, hvor fokusområdet og tiltak som vi skal gjennomføre fram til 2020 handler om å forminske våre avtrykk på klimaet.

De utslippene vi ikke har lykkes med å redusere klimakompanserer vi gjennom ulike sertifiserte prosjekter. I 2018 valgte vi å øke vår klimakompansasjon til å omfatte alle rapporterte utslipp av karbondioksid for alle våre merkevarer i organisasjonen. Kompensasjonen skjer gjennom et vindkraftprosjekt i nordlige India, der en park av vindkraftverk erstatter fossile energikilder og på den måten minsker utslippet av karbondioksid og andre stoffer. Prosjektet er sertifisert i henhold til FNs Clean Development Mechanism (CDM) og «The Gold Standard».
Les mer om prosjektet her.

 

 
The Generation webbyrå Stockholm