Hvorfor er korkene festet til Vitamin Well-flaskene?

Fra juli 2024 vil festede/festede korker være et krav for alle drikkeflasker av plast i EU i henhold til et nytt EU-dekkende plastdirektiv. Målet er å redusere mengden plastforsøpling som havner i miljøet og å fremme en sirkulær økonomi. Dette er til syvende og sist en god ting, og det er derfor Vitamin Well og noen andre produsenter har valgt å implementere de nye hettene allerede nå. Sommeren 2024 bør du se lignende korker på alle drikkevarer i plastflasker i hele EU. Selv om det kan ta tid å venne seg til de nye hettene, håper vi alle er enige om at det er bra å redusere plastforsøplingen.