Vitamin B6

Vitamin B6 bidrar til normal protein- og glykogenmetabolisme. Det bidrar også til normale funksjoner i immunsystemet og til redusert tretthet og utmattelse.