ONZE BIJDRAGE AAN EEN BETERE SAMENLEVING

Wij streven ernaar onze consumenten te inspireren tot een gezond en actief leven door geweldige organisaties en opvallende persoonlijkheden te steunen. De hieronder genoemde zijn slechts enkele voorbeelden. Ondertussen zijn we constant bezig met het verbeteren van ons groeiende bedrijf, zodat we onze impact op het milieu kunnen verminderen.

INSPIRERENDE TALENTEN

Vitamin Well ondersteunt een groot aantal inspirerende persoonlijkheden en geweldige evenementen. Ons doel is om mensen te inspireren tot een gezonde en actieve levensstijl.
Onze ambassadeurs en partnerschappen zijn talrijk en zijn te vinden in al onze markten. Om een paar voorbeelden te noemen: Vitamin Well steunt voetballers, volleybalsterren, professionele hardlopers, biathlon atleten en tennisprofessionals.

Tevens sponsoren we wereldwijd grote sportevenementen, waaronder de marathon van München in Duitsland en de Midnattsloppet in Zweden en Finland. Op veel markten organiseren we regelmatig activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Zo hebben we samen met de Zweedse nationale voetbalster Dejan Kulusevski de Vitamin Well Football Day opgezet, waarbij jongeren worden uitgenodigd om het sporten te herontdekken na de lockdowns van Covid-19.

Waar mogelijk nemen we onze ambassadeurs mee naar openbare evenementen, om zowel jonge als oude deelnemers te inspireren. Volg onze sociale media om kennis te maken met alle geweldige en inspirerende talenten waarmee we samenwerken.

RACE TEGEN KANKER MET VITAMIN WELL

Sinds 2016 organiseert Vitamin Well met trots Run of Hope samen met de Swedish Childhood Cancer Foundation. Duizenden mensen in heel Zweden doen mee aan de jaarlijkse race, waarbij alle opbrengsten voor de stichting zijn. Het is een fantastisch evenement waar mensen plezier hebben en samen sporten, terwijl ze gelijkertijd bijdragen aan een zeer belangrijk doel. Tot nu toe heeft Run of Hope ongeveer 1 miljoen EUR bijgedragen aan kankeronderzoek bij kinderen. We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die tot nu toe heeft meegedaan en hopen jullie weer te zien!

TOEGEWIJD OM ONZE IMPACT TE BEPERKEN

Wij zijn vastbesloten onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. Duurzaamheid is een van onze vier strategische aandachtsgebieden, we hebben verschillende interne afdelingen die aan duurzaamheid werken. Ook hebben we duidelijke doelstellingen vastgesteld volgens het gerenommeerde Science Based Targets-initiatief.

Door onze logistiek te optimaliseren, hogere eisen te stellen aan leveranciers en onze verpakkingen te verbeteren, hebben we onze totale impact per verkocht product jaar na jaar verminderd. De implementatie van 100 procent gerecycled plastic, in al onze Vitamin Well-flessen, is daar een voorbeeld van.

CO2 COMPENSATIE

Hoewel we onze activiteiten voortdurend verbeteren, blijven we broeikasgassen uitstoten – voornamelijk CO2. Materialen, productie, transport en koelkasten nemen het grootste deel daarvan voor hun rekening.

Om onze emissies te compenseren, hebben wij samen met externe deskundigen een intern kader opgezet voor de meting en classificatie van emissies. Als zodanig kunnen wij op jaarbasis koolstofcompensatie uitvoeren (compensatie voor de uitstoot van het voorgaande jaar).

Kortom, wij investeren in externe projecten die door onze investering resulteren in een verminderde uitstoot. Het bedrag dat we elk jaar investeren komt overeen met de totale uitstoot van het voorgaande jaar. Voor de uitstoot in 2021 compenseren we via de volgende door de VN goedgekeurde en/of Gold Standard gecertificeerde projecten:

SAFE WATER PROGRAMME, MOZAMBIQUE

In Mozambique wordt in veel plattelandsgemeenschappen water gekookt om het te zuiveren en veilig te consumeren. Voor deze procedure wordt vaak hout als brandstof gebruikt, met als gevolg zowel ontbossing als uitstoot van broeikasgassen door de verbranding.

The Safe Water Programme, zal honderden huishoudens in de provincies Manica, Sofala en Tele van veilig water voorzien door gemeenschappen aan te wijzen die behoefte hebben aan een veilige waterbron, nieuwe boorgaten te installeren en mogelijke oude boorgaten te herstellen. De capaciteit van elke gemeenschap om functionerende boorgaten te onderhouden zal ook worden ondersteund, om de toegang tot schoon water op lange termijn te garanderen. Pompen voor nieuwe boorgaten zullen volledig worden aangedreven door emissievrije technologieën zoals zonne-energie of met de hand.
Al met al zal het project zorgen voor een betrouwbare levering van veilig water aan plattelandsgemeenschappen en de hoeveelheid emissies door houtverbranding verminderen. Door te zorgen voor veilig water en een schone omgeving rond boorputten, kunnen maaggerelateerde ziekten en door water overgebrachte ziekten tot 60% worden teruggedrongen.

Het project is Gold Standard certified en draagt bij aan de volgende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

RAJASHAN ZONNE-ENERGIE, INDIA

Momenteel wordt het elektriciteitsnet van India gedomineerd door thermische centrales die op steenkool werken. Dit project zal elektriciteit opwekken door gebruik te maken van schone zonne-energie, waardoor een alternatief ontstaat voor elektriciteitscentrales op basis van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

In Jodhpur, Rajasthan, India, zal een groot netwerk (20 MW) van zonen-energiesystemen worden aangesloten. De opgewekte elektriciteit zal beschikbaar worden gesteld via het elektriciteitsnet van de deelstaat (het zogenaamde NEWNE-net van India) en zal resulteren in een vermindering op lange termijn van de broeikasgasemissies van op fossiele brandstoffen gebaseerde alternatieven. De organisatie achter het project zal zich tevens inspannen om een positieve bijdrage te leveren aan achtergestelde gemeenschappen door een reeks initiatieven op het gebied van milieu, onderwijs en gezondheid.

Het project is Gold Standard gecertificeerd en draagt bij aan de volgende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

HARINAGAR SUIKERFABRIEKEN BIO-ENERGIE, INDIA

Bij de meeste suikerproductie ontstaat het restproduct bagasse – een droog en vezelachtig materiaal dat overblijft na het pletten van suikerriet. In de suikerfabriek in Harinagar, India, zal een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op basis van biomassa worden geïnstalleerd om elektriciteit op te wekken door de verbranding van bagasse – dat bij de opwekking van elektriciteit als een CO2-neutrale biobrandstof wordt beschouwd.

Een deel van de elektriciteit die de nieuwe centrale opwekt, zal worden gebruikt in de aangrenzende suikerfabriek en het overschot aan elektriciteit zal via het lokale net worden geëxporteerd.

Het project is opgenomen in het Carbon Offset Platform van de Verenigde Naties, dat voor dit project wijst op de volgende gebieden van duurzame ontwikkeling:

  • Sociaal welzijn – het project zal leiden tot extra lokale banen.
  • Economisch welzijn – verbeterde netfrequentie en beschikbare elektriciteit zullen industriële en economische mogelijkheden bieden.
  • Milieuvriendelijk – vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke gassen.
  • Technologisch welzijn – veilige en betrouwbare technologie die lokaal beschikbaar is.
The Generation webbyrå Stockholm