norrsken desktop
norrskenmobil

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. De winactie is gesloten.

Tekst to add in the headline for instance:

(Actie is gesloten)

 

WIN EEN HUSKEYTOCHT IN ZWEDEN!

HEJ OCH VÄLKOMMEN!

Oftewel: leuk dat je mee doet aan onze winactie!

Vitamin Well is een vitamine drank. Elke smaak is ontwikkeld met specialisten op het gebied van de menselijke stofwisseling en heeft een unieke samenstelling van vitamines en mineralen afgestemd op het gebruiksmoment. Zo heeft Care bijvoorbeeld een samenstelling die zorgt voor behoud van een gezonde huid en haar en heeft Reload eigenschappen die vermoeidheid tegengaan. Daarnaast bevat het slechts 4,2 gram natuurlijke fruitsuikers en is het ook nog eens heel erg lekker!

Met Vitamin Well maak je aankomende winter kans op een Huskeytocht in Zweden!

Hoe doe je mee?

Koop een flesje Vitamin Well met neckhanger in de winkel en je vindt een unieke actiecode op de achterzijde. Deze code kun je aan de rechterzijde van deze pagina invullen samen met de rest van je gegevens zodat we contact met je kunnen opnemen als je hebt gewonnen.

De winnaar wordt uiterlijk 15-11-19 bekend gemaakt.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht in het geval er conflicterende informatiestromen of inconsistenties plaatsvinden in de communicatie ook geldend voor alle advertentie-uitingen en promotionele materialen. Door deel te nemen aan de promotie gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, en moet deze hebben geaccepteerd. Deelnemers verplichten zich te houden aan de algemene voorwaarden en gaan er mee akkoord dat hun gegevens kunnen worden uitgewisseld met derden, waaronder maar niet uitsluitend het promotie bedrijf welke deze promotie uitvoert. Behoud u alstublieft een kopie ter informatie.

 1. De promoter en beheerder van de data: D-Drinks Nederland B.V. Stationsweg 6, 5211 TW Den Bosch. Deze promotie is opgezet om Vitamin Well vitaminedranken te promoten.

Deelname: De promotie staat open voor deelname voor inwoners van Nederland en België, die 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van de promoter en hun directe familieleden alsmede hun dependances of dochterondernemingen en iedereen die op een professionele manier betrokken is bij de promotie zijn uitgesloten van deelname.

 1. Promotionele periode: de promotie is open voor deelname vanaf 00:00 op 01.09.2019 en sluit op 23:59 op 15.11.2019
 2. Deelname: Buiten reguliere tarieven voor uw internetconnectie zijn er geen additionele kosten verbonden aan deelname. Deelnemers moeten een 500ml Vitamin Well verpakking kopen met neck label en bezoeken dan de website www.vitaminwell.com/winactie waar zij hun unieke code die te vinden is op de achterkant van het neck label invullen samen met hun naam, email-adres, telefoonnummer, adres en geboortedatum.
 3. Om misverstanden te voorkomen, geldt dat één product één deelname is en één keer kan worden ingediend.
 4. De promoter zal elke persoon die zijn of haar deelname bewust wil manipuleren automatisch diskwalificeren zonder notificatie.
 5. Trekking van de prijs: De winnaar wordt binnen tien dagen na het einde van de promotionele periode getrokken. Alle geldige deelnames worden aan een prijstrekking toegevoegd waarbij er 1 willekeurige winnaar wordt getrokken.
 6. Kennisgeving prijswinnaar: de Winnaar zal een notificatie per email ontvangen via het email adres welke is gebruikt om deel te nemen aan de promotie binnen 14 dagen na de selectie. Wanneer de Promoter niet binnen 14 dagen communicatie ontvangt op basis van het initiële contact behoud de promoter het recht om de prijstoekenning ongedaan te maken en een vervangende winnaar te selecteren op een gelijke wijze. De promoter heeft het recht om alle prijsclaims en prijstoekenningen te valideren en claims en toekenningen te weigeren of annuleren wanneer deze niet aan de algemene voorwaarden voldoen zoals genoemd.

Prijs

Prijstrekking (1 in totaal)

 1. Wanneer een Nederlandse winnaar kansspel belasting moet betalen, zal deze belasting betaald worden door de promoter, en zal het bedrag aan belasting onderdeel zijn van de prijs. 2 x een reis naar Zweden + 2 x een Huskeytocht op locatie, exclusief zakgeld. Alle details worden enkel en alleen door de promoter bepaald.
 2. De promoter is niet verantwoordelijk voor additionele restricties die worden opgelegd door derden. Prijzen zijn niet overdraagbaar of in geld uitkeerbaar. Er is geen geldelijk alternatief beschikbaar. De prijs moet worden afgerond voor 31-12-20. De prijs kan niet worden aangepast of veranderd. De winnaar moet bevestigen dat zij de prijs kunnen accepteren binnen 14 dagen na het ontvangen van de notificatie dat zij hebben gewonnen, wanneer dit niet gebeurd gaat de prijs naar een reserve winnaar. De winnaar moet 18 jaar of ouder zijn.
 3. De promoter behoud het recht om de hele of een gedeelte van de prijs te substitueren met een alternatief van gelijke of hogere waarde wanneer de hele prijs of een gedeelte er van niet langer beschikbaar is om welke reden dan ook.
 4. De prijzen zullen onder geen enkele omstandigheid opnieuw worden verstrekt.
 5. Er zijn geen geldelijke of alternatieve prijzen beschikbaar, niet als geheel en ook niet gedeeltelijk met uitzondering van omstandigheden die niet binnen de controle van de promoter liggen. In dat geval behoud de promoter het recht om een substituut aan te bieden wat gelijk of gelijkwaardig is en dezelfde of een hogere waarde vertegenwoordigt. Tenzij anders overeengekomen in schrift door de promoter zullen de prijzen alleen rechtstreeks worden uitgekeerd aan de winnaar.
 6. Door deel te nemen aan de promotie gaan deelnemers met de algemene voorwaarden akkoord. Het niet houden aan de algemene voorwaarden kan er in resulteren dat de winnaar zijn/haar prijs verliest.
 7. De winnaar gaat er mee akkoord dat zijn/haar naam en foto’s voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.
 8. De winnaar wordt wellicht gevraagd om deel te nemen aan publiciteitsdoeleinden zonder dat daar compensatie tegenover staat.
 9. De promoter behoud het recht om elke inzending, deelname en of winnaar te verifiëren inclusief maar niet uitsluitend op basis van bewijs van naam, het adres, leeftijd het aankoopbewijs en neklabel.
 10. De promoter behoud het recht om de promotie te annuleren, aan te passen en/of te beëindigen of tijdelijk uit te stellen in het geval van onvoorziene omstandigheden of technische redenen buiten de redelijke controle van de promoter om. De promoter zal echter redelijkerwijs moeite doen om deze effecten te minimaliseren.
 11. De promoter is niet aansprakelijk voor verlies, schade of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van nalatigheid, als gevolg van de aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen of in verband met de prijzen.
 12. De beslissing van promoter is leidend en bindend in alle gevallen en hier zal niet over worden gecorrespondeerd.
 13. Vragen met betrekking tot de wettelijke interpretatie van de regels zullen gebaseerd worden op de Nederlandse wet en onder de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank Nederland vallen.
 14. Data bescherming: Door deel te nemen aan de promotie worden deelnemers geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en deze te hebben geaccepteerd, en stemmen daarmee toe dat hun persoonlijke data wordt overgedragen aan de data controller met als doel de administratie van de promotie en andere doeleinden waarmee de deelnemer heeft ingestemd. Wanneer deelnemers akkoord zijn met de “opt-in” functie gaan zij ermee akkoord dat zij via email gecontacteerd kunnen worden door Vitamin Well met betrekking tot promotionele aanbiedingen. Wanneer u akkoord gaat met de “opt-in” functie en deze email wil ontvangen vinkt u deze optie aan die u wordt aangeboden bij deelname. Alle andere data zal alleen worden gebruikt in relatie tot deze promotie. Data specifiek gebruikt en verstrekt voor deze promotie zal permanent worden vernietigd na de succesvolle afsluiting van deze promotie

 
The Generation webbyrå Stockholm