VITAMIN WELL GRUPI PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Sissejuhatus
Vitamin Well on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja töödelda teie isikuandmeid läbipaistvalt, turvaliselt ja seaduslikult. See Privaatsuspoliitika, mis käsitleb kõiki, kes meiega mingil moel suhtlevad, sätestab, kuidas me teie isikuandmeid Vitamin Wellis töötleme ja millised on teie õigused andmesubjektina.

Kui ei ole öeldud teisiti, siis Vitamin Well AB, reg. nr 556701–6505, Garvargatan 9, 11221 Stockholm (“Vitamin Well”, “me”, “meie”) on vastutav töötleja, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vitamin Well hõlmab No Carbs Company AB-d, Barebells Functional Foods AB-d (sh brändi Snackbros), Tyngre Distribution AB-d ja NOBE Drycker Stockholm AB-d ning filiaali Soomes ja tütarettevõtteid Taanis, Norras, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Ühendkuningriikides, Hongkongis ja Ameerika Ühendriikides (“Vitamin Well Grupp”).

Vitamin Well on vabatahtlikult taganud andmekaitseametniku andmekaitse tagamiseks. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme või kuidas oma õigusi järgida, siis palun kirjutage aadressile dpo@vitaminwell.se.

2. Mis on isikuandmed?
Isikuandmed on mis tahes teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmesubjekt”). Seega võib see olla mis tahes liiki andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist. Näited hõlmab see nimesid, e-posti aadresse või telefoninumbreid, kui neid saab seostada teatud elava füüsilise isikuga, aga ka nt. foto, milles isikut saab ära tunda.

3. Mida tähendab isikuandmete “töötlemine”?
Mõiste „töötlemine” hõlmab kõiki isikuandmetega seotud toiminguid. Määratlus on väga lai ja hõlmab kõiki andmetöötluse vorme, alates isikuandmete kogumisest, registreerimise, säilitamise ja kasutamiseks kohandamiseni, isegi levitamine ja kustutamine.

4. Milliseid isikuandmeid me töötleme, mille tarbeks ja milliste seaduste alusel?

4.1 Me kasutame isikuandmeid, et saaksime teiega kokkuleppele jõuda.

 • Kui olete sõlminud meiega lepingu sündmuse sponsorluse, toodete valmistamise või muu professionaalse koostöö kohta, olete esitanud meile isikuandmed, näiteks kontaktandmed (nt nimi, aadress, telefoninumber, ametikoht ja tööandja). Me kasutame selliseid andmeid, et saaksime teiega kokkuleppele jõuda.
 • Kui olete meie ettevõtte tootesaadik, olete andnud meile isikuandmed, näiteks kontaktandmed (nt nimi, aadress, telefoninumber), nimi sotsiaalmeedias, riiete suurus ja võimalusel ka fotod. Töötleme neid andmeid, et saaksime täita teiega kokkulepet, nt. saates teile tooteid või tehes koostööd üritustel osalemisel või ürituste ja muude turundustüüpide korraldamise osas. Töötleme ka avalikke andmeid näiteks sotsiaalmeediast, nagu järgijate arv ja kaubamärkidega seotud tegevus, mille tootesaadik te olete, jälgimaks meie kokkulepet ja investeeringu tasuvust.
 • Kui olete nõustunud meie poolt korraldatud üritusel osalemise tingimustega, olete andnud meile isikuandmed, näiteks kontaktandmed (nt nimi, aadress ja telefoninumber) ning võib-olla ka terviseandmed (nt allergiad). Me nõuame neid andmeid ürituse korraldamiseks ja ohutuks läbiviimiseks. Kuna me teeme fotosid ja videoid oma sündmuste ajal tuleviku turunduseesmärkide tarbeks, siis kui on täpsustatud lepingus, võime koguda, muuta ja sotsiaalmeedias levitada fotosid ja videoid, millel olete nähtavad ja tuvastatavad.
 • Kui olete kandideerinud Vitamin Well tööle, siis olete meile esitanud oma isikuandmeid, nagu teie kontaktandmed (nt nimi, aadress ja telefoninumber) ja võimalikud muud isiklikud andmed (nt foto) teie taotluses. Me kasutame seda teavet teie taotluse ja tööalase sobivuse hindamiseks, s.t selleks, et võtta kasutusele meetmeid enne lepingu sõlmimist.

Teie isikuandmete töötlemise seaduslik alus on see, et töötlemine on vajalik teiega suhtlemiseks või lepingu sõlmimiseks. See tähendab, et võibolla peame lepingu lõpetama, et saaksime andmeid kustutada või muul viisil piirata teie isikuandmete töötlemist teie taotlusel.

4.2 Me töötleme isikuandmeid meie seaduslikust huvist tulenevalt

 • Kui olete teatavatel teemadel (nt Mynewsdeski kaudu) väljendanud huvi uudiste vastu või selle tõttu registreerunud, siis olete andnud meile isikuandmed, näiteks oma nime ja e-posti aadressi. Me kasutame seda teavet selleks, et saaksime teile sihitud ja asjakohaseid uudiseid ja pressiteateid saata.
 • Kui olete registreerinud või osalenud tarbijamängus, mille oleme korraldanud, olete andnud meile isikuandmed, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, nimi sotsiaalmeedias ja / või panus (nt foto või video), milles võite olla tuvastavad. Me kasutame seda teavet teie panuse hindamiseks, võitja määramiseks ja auhinna andmiseks. Kui auhind on reis, võime töödelda ka andmeid, näiteks teie dokumendi numbrit ja olulist tervisealast teavet (nt allergiad), mida peame ohutuse huvides reisi korraldajatena teadma.
 • Kui te teete meiega koostööd tootesaadikuna või olete potentsiaalne tootesaadik, võite olla meile andnud isikuandmeid, nagu teie kontaktandmed (nt nimi, aadress ja telefoninumber, e-posti aadress, nimi sotsiaalmeedias, rõivaste suurus ja fotod sotsiaalmeedias ja e-posti teel, et saaksime saata teile tooteid ja teha koostööd üritustel ja muudes turundustegevustes osalemiseks. Kui olete meie jaoks potentsiaalne tootesaadik, oleme me võibolla teie kohta kogunud ka mõned sellised andmed või avalikud andmed, nagu jälgijate arv sotsiaalmeedias ja meie kaubamärkidega seotud tegevus, et saaksime koostööd algatada või sõlmida teiega tootesaadiku leping.
 • Kui olete registreerinud üritusele, mille me korraldame, olete andnud meile andmed, nagu teie kontaktandmed (nt nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress) ja võib-olla ka tervisealane teave (nt allergiad), mida me ohutuse tagamiseks vajame ning millest me võibolla peame meditsiinitöötajaid teavitama. Kuna selliste sündmuste olemus on tulevaste turunduseesmärkide jaoks fotode ja videote tegemine, võime koguda, muuta ja levitada fotosid ja videoid, millel olete nähtavad ja tuvastatavad.
 • Kui olete meie tooteid puudutavate küsimustega või kaebustega meie poole pöördunud, olete andnud meile isikuandmed, näiteks kontaktandmed (nt nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ning võimalikud täiendavad andmed (nt info terviseprobleemide kohta). Me kasutame seda teavet, et teie küsimustele vastata, uurida tooteprobleeme, jälitada või teatada terviseriskidest, maksta hüvitist ja vältida pettusi/ petmist, nt. korduvate põhjendamatute kaebuste ja hüvitisnõuete kaudu.
 • Kui külastate meie kodulehte ja nõustute meie küpsistega, olete nõustunud meie võimalike isikuandmete kogumisega veebipõhise käitumise vormis (nt teie IP-aadress, klikkimise ajalugu, varem külastatud veebisaidid jne), nagu on kirjeldatud meie Küpsisepoliitikas (Cookie Policy). Analüüsime seda teavet statistilistel eesmärkidel koondatud ja pseudonüümsel tasandil, optimeerides meie kodulehte, et turustada oma tooteid ja kaubamärke, analüüsides, milliseid meie kodulehe osi kõige enam külastatakse.
 • Kui te otsustate meiega mingil muul viisil ühendust võtta, meie üleskutsel või omal algatusel, ühe meie üldise e-posti aadressi (nt info@vitaminwell.ee) kaudu, andes ideid uute maitsete, toodete või kampaaniate kohta, annate meile oma isikuandmed, mis võimaldavad teie e-kirjale vastata ja e-kirja sisu hinnata.

Töötleme neid isikuandmeid meie hinnangul, et see on meie õigustatud huvides, et turustada meie tooteid ja kaubamärke ning jääda turul konkurentsivõimeliseks. Me väärtustame, et meie seaduslikud huvid sellisel juhul ei ole tühistatud teie huvide või fundamentaalsete õiguste ja vabaduste, mis nõuavad isikuandmete kaistmist tõttu, kuna olete ise või isegi oma algatusel andnud meile oma isikuandmed ja töötleme andmeid eesmärkidel, mis on peaks olema kooskõlas teie ootustega.

4.3 Seaduslikud nõuded, avalik huvi ja nõusolek

Võib-olla peame teie isikuandmeid töötlema, et saaksime täita meie seaduslikke nõudeid (nt dokumentide säilitamise kohustus) ja riigiasutuste (nt Rootsi maksuameti) korraldusel. Me võime olla ka seadusliku nõude või avaliku huvi tõttu sunnitud töötlema toote küsimustega seotud isikuandmeid, et järgida ja monitoorida võimalikke terviseriske.

Lisaks, me võime töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel. Sellisel juhul saame teie nõusoleku eelnevalt, konkreetsel eesmärgil ja tagame, et see on vabalt antud, konkreetne, informeeritud ja üheselt mõistetav. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja sellisel juhul palume pöörduda meie andmekaitseametniku poole.

5. Kes on isikuandmete vastuvõtjad?
Need, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, on Vitamin Well Grupi volitatud töötajad, kellel on vaja oma tööülesannete täitmiseks juurdepääsu andmetele. Näiteks on meie toote- ja kliendihalduritel juurdepääs sissetulevatele, meie tooteid puudutavatele küsimustele ja kaebustele. Isikuandmeid võivad töödelda nii ettevõttesisesed kui ka välised IT-eksperdid ja muud teenusepakkujad, mis on äritegevuse läbiviimiseks vajalik.

Vitamin Well on sõlminud andmetöötluslepingud teenusepakkujatega, kes oma teenuste kaudu saavad meie isikuandmetele juurdepääsu või töötlevad neid meie juhistel. Lepingute kaudu tagame, et meie teenusepakkujad, nt. meie digitaalse müügi tugisüsteem, töötleb andmeid meile omasel seaduslikul ja turvalisel viisil.

Vitamin Wellil on hetkel on õde- ja tütarettevõtted Norras, Taanis, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Ühendkuningriikies, Hongkongis ja USA-s ning filiaal Soomes. Kõigis meie ettevõtetes rakendame samu rangeid ELi andmekaitseseadusi ning teie andmeid töödeldakse peamiselt Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP”). Meil võib osutuda vajalikuks ka isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, näiteks teenusepakkujatele ja nõustajatele, kes asuvad väljaspool ELi/EMP-d. Sellised ülekanded tehakse vastavalt asjakohastele kaitsemeetmetele, mida nõuavad kohaldatavad andmekaitseseadused, näiteks andmetöötluslepingute kaudu.

6. Kas Vitamin Well töötleb isikuandmete eriliike?
Vitamin Well ei töötle kunagi tundlikku teavet, näiteks teavet rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste või seksuaalse orientatsiooni kohta. Mõnel juhul on meil siiski kohustus koguda ja kasutada tervisega seotud andmeid ohutusalastel põhjustel, näiteks teavet allergiate või muude tingimuste kohta, mida peame teadma reiside ja treeningürituste korraldamisel.

7. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

7.1 Kui me lähtume isikuandmete töötlemisel lepingust

Me säilitame teie isikuandmeid lepingu kehtivuse jooksul ja kustutame lepingu lõpetamisel. Siiski kehtivad järgnevad erandid:

Kui meil on seaduslik kohustus säilitada või avaldada oma isikuandmeid pärast lepingu lõpetamist, näiteks tööhõivealane teave, säilitame andmed nii kaua ja selles ulatuses, mis on nõutav seadusega või avaliku võimu poolt antud juhiste kohaselt.

Fotod või videod sündmustest, mida oleme korraldanud, ei kustutata automaatselt pärast sündmuse toimumist, vaid neid võib kasutada ka edaspidiselt turunduslikel eesmärkidel. Materjal kustutatakse, kui see ei ole nendel eesmärkidel enam asjakohane. Sellised tundlikud andmed nagu teave allergiate või muu tervisealase teabe kohta kustutatakse siiski kohe pärast sündmuse lõppu.

Kui olete kandideerinud tööle Vitamin Welli, siis säilitame teie isikuandmed kuue kuu jooksul alates teie taotluse kuupäevast, kui see on spontaanne taotlus. Hoiame avaldust selleks, et saaksime teiega ühendust võtta, kui sobiv positsioon vabaneb.

Kui olete meile teatud positsioonile kandideerinud ebaedukalt, kustutame teie taotluse, teatades teile, et me ei paku teile positsiooni, kui mõlemad pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.2 Kui töötleme isikuandmeid meie seaduslike huvide alusel

Uudised: Säilitame teie isikuandmed selle perioodi jooksul, mille jooksul te ise olete otsustanud uudiste värskendusteks end registreerida või olete huvi üles näidanud. Võite igal ajal meie uudiste uuendused tühistada.

Tarbijamängud: Säilitame teie isikuandmed kõnealuse mängu lõppemiseni, tavaliselt auhinna üleandmiseni. Kui auhind on reis, kustutame andmed reisi lõppedes.

Koostööd/tootesaadikud: Säilitame teie isikuandmed kontaktandmete kujul meie mitteametliku koostöö ajaks või nii kaua, kuni teie isiklik profiil on kooskõlas meie ettevõtte ja toodete profiiliga.

Üritused: Säilitame teie isikuandmed kontaktandmete kujul kuni sündmuse lõpuni. Sündmuse fotosid ja videoid ei kustutata pärast sündmuse lõppu automaatselt, vaid neid võib kasutada ka edaspidiselt turunduslikel eesmärkidel. Materjal kustutatakse, kui see ei ole nendel eesmärkidel enam asjakohane.

Tooteküsimused- ja kaebused: Me töötleme meile oma e-kirjas esitatud isikuandmeid kahe aasta jooksul alates e-kirja saatmise kuupäevast. Me hoiame teavet eesmärgiga teha küsimuste ja kaebuste kohta statistilisi analüüse, uurida, jälitada ja teatada potentsiaalsetest terviseriskidest või tooteprobleemidest, monitoorida ja parandada meie klienditeenindust, maksta hüvitist ja vältida pettusi nt. korduv põhjendamatu kaebus koos hüvitisnõuetega.

Kodulehe külastajad: Töötleme teie isikuandmeid küpsiste kaudu kogutud võrgukäitumise vormis, kui jätkate meie küpsiste vastuvõtmist meie veebisaitidel.

Ideed jne.: Töötleme isikuandmeid, mis on spontaanselt andnud meile ideid nt. uued maitsed, tooted ja kampaaniad nii kaua, kui need on meie jaoks olulised.

Tundlikud andmed, näiteks terviseandmed, kustutatakse alati niipea, kui eesmärk, milleks see koguti, ei ole enam kohaldatav, st pärast meie korraldatud ürituse või reisi lõppu.

Kui nõusolek on meie töötlemise seaduslik alus, kustutame andmed kohe, kui olete nõusoleku tagasi võtnud. Pange tähele, et teie nõusoleku tagasivõtmise õigus ei ole tagasiulatuv.

8. Mis on teie õigused andmesubjektina?
Teil on mitu õigust, mida te võite andmesubjektina manada.

Esiteks, on teil õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame. Samuti võite taotleda, et me parandaksime teie kohta ebatäpseid andmeid ja et kustutame teatud andmeid või teavet, mis ei ole enam vajalik eesmärkidel, milleks see koguti. Teil on alati õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.

Lisaks, võite te paluda meil piirata oma isikuandmete töötlemist. Pange tähele, et selline taotlus võib tähendada, et me ei saa enam oma võimalikke kohustusi teie ees täita.

Kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. Sellisel juhul, või kui me oleme sõlminud teiega lepingu, võite saada ka koopia isiklikest andmetest, mille olete meile andnud digitaalsel kujul. Kui me töötleme teie andmeid meie seaduslike huvide alusel, võite igal ajal andmetöötluse vastu olla.

Kui teil on küsimusi või soovite oma õigusi kasutada, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil dpo@vitaminwell.se.

9. Muu
Seda Privaatsuspoliitikat ajakohastatakse regulaarselt, et viia see vastavusse meie äritegevusega ja järgida kohaldatavat õigust, st Rootsi seadusi, sealhulgas üldise andmekaitse määruse (EL määrus nr 2016/679) nõudeid. Seda versiooni uuendati viimati 13. novembril 2018.
The Generation webbyrå Stockholm