vitamin well csr
csr mobil

VÅRT ANSVAR

För oss handlar ansvarsfullt företagande och hållbarhet om tre aspekter. Att värna om vår miljö, det samhälle vi verkar i samt människorna som lever i det. Därför är det en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att ta ansvar för och förbättra vår miljö, det samhälle som vi är en del av samt uppmana till en hälsosam och hållbar livsstil. Hur vi gör det kan du läsa om här.

Minskade utsläpp

Sedan 2017 beräknas årligen den totala klimatpåverkan från vår verksamhet. I beräkningen ingår det material som används i våra förpackningar, transporter till kunder, tjänsteresor, elförbrukning från vår produktion, våra lager, våra kontor, våra kylar och frysar samt avfall från våra förpackningar. Beräkningen har under 2018 legat till grund för framtagandet av en klimatstrategi, där fokusområden och åtgärder som vi ska genomföra fram till 2020 för att minska vårt klimatavtryck har identifierats.

För de utsläpp vi inte har lyckats reducera klimatkompenserar vi genom certifierade projekt. Under 2018 har vi valt att utöka vår klimatkompensation till att omfatta alla redovisade koldioxidutsläpp för samtliga av våra varumärken. Kompensationen sker via ett vindkraftsprojekt i norra Indien där en park av vindkraftverk ersätter fossila energikällor och på så sätt minskar utsläppen av koldioxid och andra farliga ämnen. Projektet är certifierat enligt FNs Clean Development Mechanism (CDM) samt den oberoende standarden Gold Standard. Läs mer om projektet här.

 

En grönare flaska


Våra Vitamin Well-flaskor består i dagsläget av 25% återvunnen plast. Vi ser ständigt över hur vi kan göra våra produkter ännu mer hållbara.

 

Vi är stolta över att få samarbeta med följande organisationer och företag:

Löparakademin
ZB Foundation
Barncancerfonden
Returpack
MH24
The Generation webbyrå Stockholm