Varför pyser det till ibland när man öppnar en av Vitamin Wells vitamindrycker?

För att göra flaskan stabilare har vi ökat trycket i våra flaskor vilket kan leda till att det pyser till lite första gången man öppnar en flaska.