_96A8495 (2)
SS_02_105_01
_96A8495 (1) (1)
SS_02_105_01 (1) (2)

Vårt bidrag till ett bättre samhälle

Vi vill inspirera våra konsumenter till ett hälsosamt och aktivt liv genom att stödja fantastiska organisationer och inspirerande personligheter. De som nämns här nedan är bara några exempel. Samtidigt förbättrar vi ständigt vår snabbt växande verksamhet för att begränsa vår miljöpåverkan.

Inspirerande talanger

Vitamin Well stödjer ett stort antal inspirerande sportstjärnor och evenemang. För oss handlar det om att skapa energi tillsammans och att uppmuntra till ett mer hälsosamt och aktivt liv. Våra ambassadörer och partnerskap är många och finns på alla våra marknader, oavsett sport och identitet. Vitamin Well stödjer till exempel flera fotbollsspelare, volleybollstjärnor, elitlöpare, skidåkare och tennisproffs.

Dessutom stöder vi ett stort antal tävlingar och evenemang, både globala och lokala, som till exempel München Marathon i Tyskland och Midnattsloppet i Stockholm, Malmö och Helsingfors. På många marknader arrangerar vi återkommande aktiviteter som vem som helst kan anmäla sig till. Till exempel slöt vi upp med Dejan Kulusevski från det svenska fotbollslandslaget och skapade Vitamin Well Football Day där barn bjöds in att återupptäcka sporten efter nedstängningen under pandemin.

När det är möjligt tar vi med våra samarbetspartners till publika evenemang, för att inspirera både unga och gamla deltagare. Följ våra sociala medier för att lära känna alla fantastiska och inspirerande talanger vi samarbetar med.

Spring för cancerforskningen med Vitamin Well

Sedan 2016 arrangerar vi Run of Hope tillsammans med Barncancerfonden. Tusentals människor över hela Sverige deltar varje år i loppet, vars avgifter och bidrag går direkt till Barncancerfonden. Det är ett fantastiskt evenemang där människor har roligt och tränar tillsammans, samtidigt som alla bidrar till en väldigt viktig sak. Hittills har Run of Hope genererat omkring 10 miljoner kronor till barncancerforskning. Vi är så tacksamma för alla som har deltagit hittills och hoppas att vi ses igen!

Fast beslutna om att minimera vår miljöpåverkan

Vi är fast beslutna om att kontinuerligt minimera vår påverkan på miljön. Hållbarhet är ett av våra fyra strategiska fokusområden och vi har flera interna strömmar som bidrar i det arbetet. Vi har även satt upp tydliga mål enligt det välkända Science Based Targets-initiativet.

Genom att optimera vår logistik, ställa högre krav på leverantörer och förbättra våra förpackningar har vi lyckats minska vår totala påverkan per såld produkt, år efter år. Vår introduktion av Vitamin Well-flaskor gjorda på 100 procent återvunnen plast är ett exempel på hur vi arbetar med förbättringar. Ett annat exempel är att Vitamin Well redan under 2023 inför den nya korken, som sitter fast i flaskan även när den skruvats av, som i juli 2024 kommer att bli ett krav för alla plastflaskor inom EU. I samma veva justerar Vitamin Well flaskan i sin helhet, vilket resulterar i en flaska med samma dryckesinnehåll men med 4% mindre plast.


Flaskor av 100% återvunnen plast. 

Vi kompenserar för våra utsläpp

Samtidigt som vi ständigt förbättrar vår verksamhet genererar vi fortfarande utsläpp av växthusgaser – främst koldioxid, CO2. Material, produktion, transporter och kylskåp står för majoriteten av utsläppen.

För att kunna kompensera för våra utsläpp har vi arbetat med tredjepartsexperter och upprättat ett internt ramverk för mätning och klassificering av utsläpp. Därför kan vi numera genomföra koldioxidkompensation på årsbasis (kompensation för föregående års utsläpp).

Kort sagt investerar vi i externa projekt, som genom våra investeringar ger minskade utsläpp. Beloppet vi investerar varje år matchar de totala utsläppen vi hade föregående år. För utsläpp 2021 kompenserar vi genom följande FN-godkända och/eller Gold Standard-certifierade projekt:

Vattenreningsprojekt i Moçambique

I samhällen på landsbygden i Moçambique kokar man fortfarande vatten över öppen eld för att rena och säkerställa att vattnet är drickbart. Trä används vanligtvis som bränsle, vilket resulterar i både avskogning och utsläpp av växthusgaser från förbränningen.

Projektet Safe Water Programme kommer att ge hundratals hushåll tillgång till rent vatten i Manica-, Sofala- och Tele-provinserna genom att identifiera samhällen i behov av en säker vattenkälla, installera nya borrhål och renovera potentiella gamla borrhål. Kapaciteten hos varje samhälles förmåga att upprätthålla fungerande borrhål kommer också att stödjas, för att säkerställa långsiktig tillgång till rent vatten. Pumpar för nya borrhål kommer att drivas helt med utsläppsfria tekniker som exempelvis solenergi.

Sammantaget kommer projektet att säkerställa tillförlitlig försörjning av rent vatten till landsbygdssamhällen och minska mängden utsläpp från vedförbränning. Genom att tillhandahålla rent vatten och en ren miljö runt borrhål kan magrelaterade sjukdomar och vattenburna sjukdomar minskas med upp till 60 procent.

Projektet är Gold Standard-certifierat och bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Solenergi i Rajashan, Indien

Idag domineras Indiens elnät av koleldade värmekraftverk. Det här projektet kommer att generera elektricitet genom att använda ren solenergi, vilket resulterar i ett alternativ till fossilbaserade kraftverk och därför minskar utsläppen av växthusgaser.

Ett stort (20MW) nät av uppkopplade solenergisystem kommer att utvecklas i Jodhpur, Rajasthan, Indien. Den genererade elen ska sedan göras tillgänglig via det statliga elnätet (det så kallade NEWNE-nätet i Indien) och kommer att resultera i en långsiktig minskning av växthusgasutsläppen från fossila bränslealternativ. Organisationen bakom projektet kommer också att bidra med ett positivt bidrag till underutvecklade samhällen genom att engagera sig i en rad miljö-, utbildnings- och hälsoinitiativ.

Projektet är Gold Standard-certifierat och bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Bioenergi till Harinagars sockerproduktion, Indien

Sockerproduktion resulterar ofta i restprodukten bagasse – ett torrt och fibröst material som blir kvar efter krossning av sockerrör. Vid sockerfabriken i Harinagar, Indien, kommer ett biomassabaserat kraftvärmekraftverk att installeras för att generera elektricitet genom förbränning av bagasse – som anses vara ett koldioxidneutralt biobränsle vid generering av el.

En del av den el som den nya anläggningen genererar kommer att användas i den intilliggande sockerproduktionen och överskottselen kommer att exporteras via det lokala elnätet.

Projektet är listat på FNs ”Carbon Offset Platform”, som pekar ut följande områden för hållbar utveckling för detta projekt:

Socialt välbefinnande – projektet kommer att resultera i ytterligare lokala arbetstillfällen.
Ekonomiskt välbefinnande – förbättrad elnätfrekvens och ny tillgänglig el ger nya industriella och ekonomiska möjligheter.
Miljömässigt välbefinnande – en minskning av utsläppen av växthusgaser och andra skadliga gaser.
Tekniskt välbefinnande – säker och pålitlig teknik blir tillgänglig lokalt.
The Generation webbyrå Stockholm