Koffein

Koffein bidrar till ökad vakenhet och förbättrad koncentration.