Niacin (Vitamin B3)

Niacin (Vitamin B3) bidrar liksom övriga B-vitaminer till en normal energiomsättning. Därutöver bidrar Niacin till en normal funktion av nervsystemet samt till att bibehålla normal normal hud och slemhinnor. Niacin bidrar också till att minska trötthet och utmattning.