Vitamin D

Vitamin D bidrar till att bibehålla normal benstomme och normal muskelfunktion, samt normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor. Dessutom har vitamin D en roll i celldelningsprocessen och bidrar till immunsystemets normala funktion.