Äter du tillräckligt med D-vitamin?

Särskilt under den mörka tiden på året kan D-vitamin vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd och Livsmedelsverket föreslog nyligen att fler produkter berikas med D-vitamin. Men varför är det så viktigt och hur mycket behöver man få i sig? Frågorna kring D-vitamin är många och för att reda ut dem tog vi en frågestund med Annika Esenius, närings- och innehållsansvarig på Vitamin Well.

Varför behöver vi äta D-vitamintillskott?
Vi behöver inte göra det men mycket tyder på att en stor del av vår befolkning har brist på D-vitamin.

Vad händer om man inte får i sig tillräckligt?
Långvarig brist kan ge ”engelska sjukan” vilket är en sjukdom som ger mjukt och missformat skelett. Det pågår en hel del forskning kring D-vitamin och det finns mycket som tyder på att det är viktigt för väldigt många fler funktioner i hela kroppen än vad man tidigare trott. Exempel på d-vitaminforskning som pågår har koppling till bland annat alzheimer, cancer, MS och Parkinson. Det vi redan vet idag är att D-vitamin bidrar till normala kalciumnivåer i blodet, till att bibehålla normal benstomme, normal muskelfunktion, normala tänder samt till immunsystemets normala funktion.

Vilka symptom ska man vara uppmärksam på?
Brist sägs kunna ge trötthet, smärta i händer, armar, fötter och ryggslut. Och försämrat immunsystem vilket bl.a. kan resultera i inflammationer, förkylning och influensa.

Behöver alla ta tillskott och hur mycket?
Nej, alla behöver det inte även om det förmodligen är betydligt fler än de som behöver det som faktiskt skulle må bra av det. Rekommenderat intag varierar bl.a. med ålder och hur mycket man exponerar huden för solljus. SLV rekommenderar att barn under 2 år får D-droppar varje dag. Samt att barn över 2 år som inte vistas mycket utomhus eller som inte äter berikade produkter eller fisk också ska få D-doppar dagligen. Extra viktigt är det även för gravida, äldre och alla som inte vistas mycket utomhus eller som mest bär heltäckande kläder.

Kan man få i sig för mycket D-vitamin?
Ja, för mycket D-vitamin är giftigt men det krävs då väldigt stora mängder. Vuxna bör inte få i sig mer än 100 mikrogram per dag under en längre tid. Rekommenderat dagligt intag ligger på mellan 10-20 mikrogram beroende på ålder så att komma upp i 100 mikrogram är mycket.

Är det bara på vintern man behöver ta extra D-vitamin?
Det beror helt på hur man lever och äter. Vistas man mycket utomhus på sommaren räcker den mängd som bildas i huden. Gör man inte det eller om man bär heltäckande kläder kan tillskott behövas. Behovet varierar även på hur mycket fisk man äter eftersom det är en av de viktigare källorna för dem som äter fiskprodukter.

Vitamin Well Awake, Vitamin Well Defence, Vitamin Well Upgrade och Vitamin Well Reload  är inte bara goda utan förser dig med hela ditt dagsbehov av vitamin D.