Hur mycket vätska ska man dricka?

Din kropp består av ca 65% av vatten. Att få i sig vätska är därför livsviktigt.
Vi kan klara oss utan mat i flera dagar men utan vätska klarar vi oss bara några dygn innan komplikationer uppstår.
Men de allra flesta behöver inte gå runt och tänka på om de får i sig tillräckligt med vätska. Lyssna istället på din kropp. Den reglerar själv och signalerar när du behöver fylla på med vätska. En bra grundregel därför helt enkelt att du ska dricka när du blir törstig. Varken mer eller mindre.

Om man ska kika närmare på konkreta kvantiteter har flertalet studier visat att man bör dricka 1–1,5 ml vätska per kilokalori (kcal) som man förbränner. En långdistanslöpare som tävlar eller tränar kan på ett dygn göra av med 5000 kcal och bör därför få i sig 5–7,5 liter vätska under detta dygn. En person med låg aktivitet kanske inte gör av med mer än 1500 kcal och behöver därför bara 1,5 liter vätska per dygn.

Tänk dock på att detta omfattar all vätska som tillförs kroppen, och mycket vätska – cirka 0,5–1 liter – får du faktiskt dig genom maten. En annan parameter som spelar in är klimatet. I mycket varmt och fuktigt klimat kan dygnsbehovet i extrema situationer stiga till mellan 4 och 10 liter.