Allmänna villkor

Vinn en fotbollsresa till London – träffa Dejan Kulusevski

Arrangör av tävlingen är Vitamin Well AB (org.nr. 5567016505), med adress BOX 5140, 102 43 Stockholm. Telefon 08-230202, info@vitaminwell.se(”Bolaget”).

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad eller administrerad av Instagram eller annan sociala mediekanal där tävlingen marknadsförs.

Villkor för deltagande:

För att delta måste du vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Sverige.
För att delta i tävlingen måste du: skanna QR-kod i butik och fylla i tävlingsformuläret här samt bifoga kvitto för köp av produkt.
Du behöver köpa två valfria Vitamin Well-produkter för att delta i tävlingen (du behöver inte betala en extra eller högre kostnad, utöver kostnad för produkterna, för att deltaga).  
Du får tävla hur många gånger du vill. Varje nytt tävlingsbidrag förutsätter ett nytt köp enligt föregående punkt.
Tävlingen pågår från 2024-0103 till och med 202403-03, 23.59.
En person vinner priset som beskrivs nedan. Vinnaren utses senast 202403-06. Om vi ej lyckas få kontakt med vinnaren senast den 20240308 förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.
• Observera att datum och tid för fotbollsmatchen kan ändras av arrangören kort tid innan matchdagen. Du accepterar därför att datumet för match och resa kan ändras.
Vinnaren kommer att utses slumpmässigt utifrån alla fullständiga tävlingsbidrag. Vinnaren utses av oberoende anställda hos Bolaget.
Beslut kan ej överklagas.
Priset är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Du har inte rätt att sälja priset utan du måste nyttja det själv.
Bolaget förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som agerar bedrägligt, olagligt eller som bryter mot villkoren för tävlingen.
Vinnaren kommer att bli informerad personligen via epost samt att vi kommer meddela vem som vunnit på tävlingssidan den 202403-12. När vi offentliggör vinnaren kommer ditt namn delas offentligt, meddela oss ifall du motsätter dig det offentliggörandet.
Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
Anställda i Bolaget, något av bolagen inom koncernen eller anhöriga till anställda i koncernerna får inte delta i tävlingen.
Du deltar i tävlingen och vinnaren nyttjar vinsten på egen risk och du ansvarar för din egen säkerhet. Du är ansvarig att avgöra om du kan använda vinsten. Vinnaren är även fullt ansvarig för den person den väljer att bjuda med på resan och måste se till att den följer villkoren häri vad gäller nyttjande av priset.
Bolaget ger inga garantier för vinstens kvalitet eller funktion (mer än vad som följer av lag och dessa villkor). Du måste nyttja vinsten med den försiktighet och omsorg som rimligtvis kan förväntas av dig och du måste se till att du kan resa till London på utsatt datum, har nödvändiga försäkringar för att resa säkert och har nödvändiga ID-handlingar.

Tävlingen eller priset kan ställas in eller skjutas upp av Bolaget om en force majeure-händelse inträffar eller om Bolaget har rätt till det enligt gällande lagar. För ändamålen med denna sektion innebär en force majeure-händelse som är utanför företagets kontroll, inklusive men inte begränsat till, naturkatastrofer, översvämning, jordbävning, storm, brand, blixtnedslag, epidemi, krig, upplopp, civil oro eller olydnad, arbetskonflikt, brist på arbetskraft eller material, sabotage, fiendens handlingar, explosioner, order, förordningar eller restriktioner införda av regeringen, pandemi, försenade eller inställda flyg, militära eller lagligen etablerade civila myndigheter, som, i något av de föregående fallen, genom tillämpning av normal aktsamhet, Bolaget inte rimligen kunde förväntas undvika och som det, genom tillämpning av normal aktsamhet, inte har kunnat övervinna.

Vinsten består av:

En vinnare vinner ett pris för två personer enligt följande: flygresa till och från London, en natts hotellvistelse, biljetter till Tottenhams hemmamatch preliminärt den 30:e mars 2024 och ett möte med Dejan Kulusevski efter matchen. Inget annat än det som nämnts här ingår i vinsten. Bolaget bokar flygresa och hotell samt ordnar matchbiljetter. Resan varar preliminärt från 30 mars (ditresa) till 31 mars (hemresa). Värdet på vinsten uppgår till cirka 10.000 kr.

Svensk lag reglerar dessa villkor.
The Generation webbyrå Stockholm