vitamin well csr
csr mobil

VÅRT BIDRAG TIL ET BEDRE SAMFUNN

Vi streber etter å inspirere forbrukerne våre til et sunt og aktivt liv ved å støtte flotte organisasjoner og bra personligheter. De som er nevnt nedenfor er bare noen få eksempler. I mellomtiden forbedrer vi kontinuerlig vår raskt voksende virksomhet for å begrense vår påvirkning på miljøet.

INSPIRERENDE TALENTER

Vitamin Well støtter et stort antall virkelig inspirerende personligheter og bra arrangementer. Det handler om å skape energi sammen, og inspirere til en sunn og aktiv livsstil. Våre ambassadører og partnere er mange og finnes i alle våre markeder, og er ikke begrenset av sport eller kjønn. For å nevne noen eksempler, støtter Vitamin Well fotballspillere, volleyballstjerner, eliteløpere, vinterfriidrett og tennisproffer.

Dessuten støtter vi et stort antall arrangementer, både lokale og globale, som München Marathon i Tyskland og Barnekreftforeningens Løp for meg i Norge. I mange markeder arrangerer vi gjentatte ganger aktiviteter som er åpne for alle å være med. For eksempel opprettet vi Vitamin Well Football Day med den svenske fotballagestjernen Dejan Kulusevski, hvor ungdommer ble invitert til å gjenoppdage sport etter covid-19-nedstengingene.

Når det er mulig, tar vi med våre atletpartnere til offentlige arrangementer, for å inspirere både unge og eldre deltakere. Følg våre sosiale medier for å bli kjent med alle de fantastiske og inspirerende talentene vi samarbeider med.

LØP MOT KREFT MED VITAMIN WELL

Siden 2016 har Vitamin Well stolt arrangert Run of Hope sammen med den svenske Barnekreftforeningen. Tusenvis av mennesker over hele Sverige deltar i det årlige løpet, hvor alle avgifter bidrar til stiftelsen. Det er et fantastisk arrangement hvor folk har det gøy og trener sammen, samtidig som de bidrar til en veldig viktig sak. Så langt har Run of Hope bidratt med rundt 10 millioner SEK til forskning på barnekreft. Siden 2021 har vi også i Norge støttet Barnekreftforeningen i Norge, og vi er så takknemlige for alle som har bidratt så langt i hele Norden!

FORPLIKTET TIL Å BEGRENSE VÅR PÅVIRKNING

Vi forplikter oss til å minimere vår påvirkning på miljøet. Bærekraft er ett av våre fire strategiske fokusområder, og vi har flere interne tiltak som jobber med bærekraft. Vi har også etablert klare mål i henhold til det anerkjente Science Based Targets-initiativet.

Ved å optimalisere logistikken vår, stille høyere krav til leverandører og forbedre emballasjen vår, har vi redusert vår totale effekt per solgt produkt, år etter år. Implementeringen av 100 prosent resirkulert plast i alle våre Vitamin Well-flasker er ett eksempel.

KARBONAVTRYKK

Mens vi kontinuerlig forbedrer driften vår, genererer vi fortsatt klimagassutslipp – hovedsakelig karbondioksid, CO2. Materialer, produksjon, transport og kjøleskap står for det meste.

For å kompensere for våre utslipp har vi samarbeidet med tredjepartseksperter for å etablere et internt rammeverk for måling og klassifisering av utslipp. Som sådan kan vi utføre karbonkompensasjon på årsbasis (motregning for forrige års utslipp).

Kort fortalt investerer vi i eksterne prosjekter som gjennom vår investering gir reduserte utslipp. Beløpet vi investerer hvert år samsvarer med de totale utslippene vi hadde året før. For utslipp i 2021 kompenserer vi gjennom følgende FN-godkjente og/eller gullstandardsertifiserte prosjekter:

SAFE WATER PROGRAMME, MOSAMBIKK

I Mosambik koker mange landlige samfunn vann for å rense og sikre trygt forbruk. Tre er ofte brukt som brensel for denne prosedyren, noe som resulterer i både avskoging og utslipp av klimagass fra forbrenningen.

Safe Water-programmet vil gi en forsyning av trygt vann til hundrevis av husstander i Manica, Sofala og Tele-provinsene ved å identifisere lokalsamfunn som trenger en trygg vannkilde, installere nye borehull og rekonstruere potensielle gamle borehull. Kapasiteten til hvert lokalsamfunns evne til å opprettholde fungerende borehull vil også bli støttet, for å sikre langsiktig tilgang til rent vann. Pumper for nye borehull vil bli drevet helt av utslippsfrie teknologier som solenergi eller for hånd.

Alt i alt skal prosjektet sikre en pålitelig forsyning av trygt vann til bygdesamfunn og redusere mengden utslipp fra forbrenning av tre. Ved å sørge for trygt vann og et rent miljø rundt borehull kan magerelaterte sykdommer og vannbårne sykdommer reduseres med opptil 60 %.

Prosjektet er gullstandardsertifisert og bidrar til følgende FNs bærekraftsmål:

RAJASHAN SOLAR ENERGY, INDIA

I dag er elektrisitetsnettet i India dominert av kulldrevne, termiske kraftverk. Dette prosjektet vil generere elektrisitet ved å utnytte ren solenergi, noe som resulterer i et alternativ til fossilt brensel-baserte kraftverk og dermed redusere klimagassutslipp.

Et stort (20MW) nett med tilkoblede solenergisystemer vil bli utviklet i Jodhpur, Rajasthan, India. Den genererte elektrisiteten vil bli gjort tilgjengelig gjennom det statlige elektrisitetsnettet (det såkalte NEWNE-nettet i India) og vil resultere i en langsiktig reduksjon av klimagassutslipp fra fossilt brensel-baserte alternativer. Organisasjonen bak prosjektet vil også forsøke å gi et positivt bidrag til undertjente lokalsamfunn ved å engasjere seg i en rekke miljø-, utdannings- og helsetiltak.

Prosjektet er gullstandardsertifisert og bidrar til følgende FNs bærekraftsmål:

HARINAGAR SUGAR MILLS BIO ENERGY, INDIA

Det meste av sukkerproduksjon resulterer i restproduktet «bagasse» – et tørt og fibrøst materiale som blir igjen etter knusing av sukkerrør. Ved sukkerfabrikken i Harinagar, India, vil det bli installert et biomassebasert kraftvarmeverk for å generere elektrisitet ved forbrenning av bagasse – som regnes som et karbonnøytralt biodrivstoff når det genereres elektrisitet.

En del av elektrisiteten det nye anlegget genererer skal brukes i det tilhørende sukkeranlegget og overskuddsstrømmen vil bli eksportert gjennom det lokale nettet.

Prosjektet er oppført på United Nations Carbon Offset Platform, som peker ut følgende områder for bærekraftig utvikling for dette prosjektet:

  • Sosial trivsel – prosjektet vil resultere i flere lokale arbeidsplasser.
  • Økonomisk velvære – forbedret nettfrekvens og tilgjengelig elektrisitet vil gi industrielle og økonomiske muligheter.
  • Miljøvelvære – reduksjon av utslipp av klimagasser og andre skadelige gasser.
  • Teknologisk velvære – sikker og pålitelig teknologi tilgjengelig lokalt.
The Generation webbyrå Stockholm